Postavite pitanja 021 661 47 47     062 150-65-15

Business English Certificate – Higher

English for Specific Purposes Higher -- BEC Higher

Poslovni Engleski – BEC Higher

Nakon BEC Higher tečaja pored ostalog umećete

 • da učestvujete u ne pripremljenoj diskusiji;
 • da efikasno doprinosite sastancima i seminarima;
 • da vodite tačne beleške tokom sastanaka;
 • da pišete izveštaje i instrukcije;
 • da razumete veliku većinu dopisa, članaka i izveštaja;
 • da pričate nepripremljeni preko telefona
 • da uspešno pregovarate u većini situacija.

Na ispitu se od vas očekije

 • da vladate složenim strukturama;
 • da vam je poslovni rečnik bogat i raznolik;
 • da umete da primenite odgovarajuće strategije poslovne komunikacije
 • da ste relativno fluentni u govoru;
 • da dobro razumete govorni i pisani tekst;
 • da donosite zaključke o stavovima i mišljenjima, čak i onda kada nisu eksplicitno rečena;
 • da jasno i tačno pišete koristeći se različitim nivoima formalnosti.
 • Ostali tečajevi:
  A1
  A2
  B1
  B2
  C1
  C2
  BEC Higher – Business English Certificate
  BEC Vantage – English for Specific Purposes

Ako imate pitanja, nazovite nas 021 661 47 47     062 150-65-15