Postavite pitanja 021 661 47 47     062 150-65-15

Cambridge English – Advanced CAE (C1)

Cambridge English - (C1) -- Advanced (CAE) Course (C1)

C1 Cambridge English Advanced

Šta ću sve umeti kad završim ovaj tečaj i kad se pripremin za ovaj Cambridge English – Advanced ispit?

Razumeću obimnije i zahtevnije tekstove i da prepoznam podrazumevano značenje.

Do ispita, trebalo bi da umem da se tečno i spontano izražavam bez mnogo snebianja i razmišljanja o izrazima.

Moći ću da se efikasno i lako sporazumem u društvenom, akademskom i profesionalnom kontekstu.

Osim toga, moći ću da napišem jasan, gramatički pravilan, i detaljan tekst na zahtevne teme, u kontolisanoj i povezanoj upotrebi jezičkih celina.

Ostali tečajevi:
A1
A2
B1
B2
C1
C2
BEC Higher – Business English Certificate
BEC Vantage – English for Specific Purposes

Ako imate pitanja, nazovite nas 021 661 47 47     062 150-65-15