Postavite pitanja 021 661 47 47     062 150-65-15

Seniors Courses A2

Seniors Courses A2 -- A2 (Elementary) Course

Nakon ovog tečaja pored ostalog umećete:

  • da počnete, održite i završite jednostavan razgovor s nekim licem u lice;
  • da razmenjujete ideje i informacije o poznatim temama u predvidivim svakodnevin situacijama;
  • da iskažete svoja osećanja koristeći jednostave izraze;
  • da podrobnije opišete svakodnevne pojave u svojoj okolini (ljude, mesta, iskustva sa posla i/ili škole;
  • da opišete aktivnosti iz prošlosii i lična iskustva;
  • da opišete navike i uobičajene postupke;
  • da opišete planove i dogovore;
  • da objasnite šta vam se sviđa, a šta ne sviđa u vezi sa nečim;
  • da date kratak, jednostavan opis događaja i aktivnosti;
  • da opišete kućne ljubimce i stvari koje posedujete;

Ako imate pitanja, nazovite nas 021 661 47 47     062 150-65-15

IP Blocking Protection is enabled by IP Address Blocker from LionScripts.com.