Postavite pitanja 021 661 47 47     062 150-65-15

Seniors Courses A2

Seniors Courses A2 -- A2 (Elementary) Course

Nakon ovog tečaja pored ostalog umećete:

 • da počnete, održite i završite jednostavan razgovor s nekim licem u lice;
 • da razmenjujete ideje i informacije o poznatim temama u predvidivim svakodnevin situacijama;
 • da iskažete svoja osećanja koristeći jednostave izraze;
 • da podrobnije opišete svakodnevne pojave u svojoj okolini (ljude, mesta, iskustva sa posla i/ili škole;
 • da opišete aktivnosti iz prošlosii i lična iskustva;
 • da opišete navike i uobičajene postupke;
 • da opišete planove i dogovore;
 • da objasnite šta vam se sviđa, a šta ne sviđa u vezi sa nečim;
 • da date kratak, jednostavan opis događaja i aktivnosti;
 • da opišete kućne ljubimce i stvari koje posedujete;
 • Ostali tečajevi:
  A1
  A2
  B1
  B2
  C1
  C2
  BEC Higher – Business English Certificate
  BEC Vantage – English for Specific Purposes

Ako imate pitanja, nazovite nas 021 661 47 47     062 150-65-15