Postavite pitanja 021 661 47 47     062 150-65-15

Seniors Exam Preparation Courses FCE (B2)

Seniors Exam Preparation Courses FCE (B2) -- B2 ( FCE Intermediate) Course

B2 – Cambridge English – First

Ako nameravate da polažete Kembridžove ispite, ovaj ispit će vas pripremiti da shvatite glavne ideje o konkretnim i apstraktnim pojmovima. Do kraja pripreme za ispit umećete da komunicirate dovoljno fluentno i spontano što će činiti komunikaciju sa strancem bez poteškoća. Nadalje, umećete da proizvedete jasan, detaljan tekst o različitim temama i sposobni da objasnite prednosti i nedostatke svojih viđenja. Specijalno će biti sposobni da:

  • prirodno, tečno i efektivno razgovarate;
  • detaljno razumete ono o čemu se govori čak i pod otežanim okolnostima;
  • započnete razgovor, preuzmete inicijativu i završite razgovor prirodno u koliko je to potrebno;
  • da se koristite šablonskim jezikom (npr. ‘Teško je odgovoriti na to pitanje’) da bi se dobilo vremena dok ne formulišem šta hoću da kažem;
  • se ipsravite ukoliko je došlo do nesporazuma;
  • razvijete raspravu sistematično sa relevantnim dodatnim detaljima.

Ako imate pitanja, nazovite nas 021 661 47 47     062 150-65-15

IP Blocking Protection is enabled by IP Address Blocker from LionScripts.com.