Postavite pitanja 021 661 47 47     062 150-65-15

TEČAJEVI ZA ODRASLE

Principi kojima se rukovodimo:

Suštinske pretpostavke u vezi sa efikasnim učenjem, podučavanjem i proverom znanja stranog jezika kod odraslih polaznika.

1
Na časove stranih jezika odrasli polaznici dolaze sa različito savladanim veštinama svog maternjeg jezika, različitim formalnim obrazovanjem, stilovima učenja kulturološkim nasleđem, životnim iskustvom, i svi ovi faktori utiču na učenje stranog jezika. Na profesoru je da te razlike spozna i na osnovu njih odabere model učenja, nastavni materijal i način podučavanja.
2
Odrasli polaznici dolaze na časove stranih jezika iz ličnih, obrazovnih i profesionalnih razloga is a različitim očekivanjima u vezi sa procesom učenja. Veoma je važno da predavači i polaznici rade zajedno kako bi odredili svoje ciljeve i očekivanja i pobrinuli se da svaki nastavni plan i program, učenje i provere znanja odgovaraju neposrednim i dugoročnim ciljevima polaznika.
3
Odrasli polaznici treba da razviju jezičke veštine na stranom jeziku koje će im omogućiti da razumeju druge i da drugi razumeju njih kada govore i pišu. Stoga naglasak treba da bude na onim aktivnostima koje osposobljavaju polaznike da svoje ideje umeju da iskažu kao i da razumeju drugih u različitim situacijama.
4
Polaznici na tečajevima stranih jezika prolaze kroz niz predvidljivih faza. Međutim, ono što profesori i polaznici treba da shvate jeste da napredovanje može biti neujednačeno tokom tečaja a i što se tiče jezičkih veština. Predavači treba da planiraju časove tako što će uvodili nove veštine kada učenici za to budu spremni i ponove stare, usvojene na prethodnim časovima.
5
Učenje stranog jezika podrazumeva preuzimanje rizika. Odrasli polaznici će imati koristi od okruženja koje podstiče preuzimanje rizika u autentičnim situacijama.
6
Učenje stranog jezika za odrasle predstavlja proces koji po pravilu može traje duže od vremena provedenog u učionici. Stoga, profesorov prioritet treba da bude pomoć polazniku da postane samostalniji kako bi mogao postepeno da se osamostaljuje u procesu učenja.
A1 (Elementary) Course

Seniors Courses A1

Nakon ovog tečaja umećete: da komunicirate jednostavnim rečnikom; da odgovarate na jednostavna pitanja o sebi, mestu u kom živite, ljudima koje poznajete i stvarima koje posedujete, kao i da

 • 10 meseci (36 nedelja)
 • 5 puta po 32 časa
Pogledajte više
A2 (Elementary) Course

Seniors Courses A2

Nakon ovog tečaja pored ostalog umećete: da počnete, održite i završite jednostavan razgovor s nekim licem u lice; da razmenjujete ideje i informacije o poznatim temama u predvidivim svakodnevin

 • 10 meseci (36 nedelja)
 • 5 puta po 32 časa
Pogledajte više
B1 (Intermediate) Course

Seniors Courses B1

Nakon ovog tečaja pored ostalog umeću: da s prijateljima iskažem svoje misljenje i pitam ih za njihove stavove i da se izražavam tako  da svako razume suštinu onoga što želim da kažem; da se

 • 10 meseci (36 nedelja)
 • 5 puta po 32 časa
Pogledajte više
B2 ( FCE Intermediate) Course

Seniors Exam Preparation Courses FCE (B2)

B2 – Cambridge English – First Ako nameravate da polažete Kembridžove ispite, ovaj ispit će vas pripremiti da shvatite glavne ideje o konkretnim i apstraktnim pojmovima. Do kraja

 • 10 meseci (36 nedelja)
 • 5 puta po 32 časa
Pogledajte više
Advanced (CAE) Course (C1)

Cambridge English – Advanced CAE (C1)

C1 Cambridge English Advanced Šta ću sve umeti kad završim ovaj tečaj i kad se pripremin za ovaj Cambridge English – Advanced ispit? Razumeću obimnije i zahtevnije tekstove i da prepoznam

 • 10 meseci (36 nedelja)
 • 5 puta po 32 časa
Pogledajte više
Proficiency CPE (C2)

Cambridge English – Proficiency (C2)

C2 – Cambridge English- Proficiency Ako nameravate da izađete na Cambridge English – Proficiency ispit, ovaj kurs će vas pripremiti da sa lakoćom razumete gotovo sve što ste čuli ili

 • 10 meseci (36 nedelja)
 • 5 puta po 32 časa
Pogledajte više
BEC Higher

Business English Certificate – Higher

Poslovni Engleski – BEC Higher Nakon BEC Higher tečaja pored ostalog umećete da učestvujete u ne pripremljenoj diskusiji; da efikasno doprinosite sastancima i seminarima; da vodite tačne

 • 10 meseci (36 nedelja)
 • 2 puta nedeljno po 90 minuta
Pogledajte više
BEC Vantage

English for Specific Purposes BEC Vantage

Poslovni Engleski – BEC Vantage Nakon BEC Vantage tečaja umećete pored ostalo da pratite i razumete prezentacije ili diskusiji i pohvatate najbitnije; da učestvujete u razgovoru i diskusiji

 • 10 meseci (36 nedelja)
 • 2 puta nedeljno po 90 minuta
Pogledajte više

Ako imate pitanja, nazovite nas 021 661 47 47     062 150-65-15