Postavite pitanja 021 661 47 47     062 150-65-15

Seniors Exam Preparation Courses FCE (B2)

Seniors Exam Preparation Courses FCE (B2) -- B2 ( FCE Intermediate) Course

B2 – Cambridge English – First

Ako nameravate da polažete Kembridžove ispite, ovaj ispit će vas pripremiti da shvatite glavne ideje o konkretnim i apstraktnim pojmovima. Do kraja pripreme za ispit umećete da komunicirate dovoljno fluentno i spontano što će činiti komunikaciju sa strancem bez poteškoća. Nadalje, umećete da proizvedete jasan, detaljan tekst o različitim temama i sposobni da objasnite prednosti i nedostatke svojih viđenja. Specijalno će biti sposobni da:

 • prirodno, tečno i efektivno razgovarate;
 • detaljno razumete ono o čemu se govori čak i pod otežanim okolnostima;
 • započnete razgovor, preuzmete inicijativu i završite razgovor prirodno u koliko je to potrebno;
 • da se koristite šablonskim jezikom (npr. ‘Teško je odgovoriti na to pitanje’) da bi se dobilo vremena dok ne formulišem šta hoću da kažem;
 • se ipsravite ukoliko je došlo do nesporazuma;
 • razvijete raspravu sistematično sa relevantnim dodatnim detaljima.
 • Ostali tečajevi:
  A1
  A2
  B1
  B2
  C1
  C2
  BEC Higher – Business English Certificate
  BEC Vantage – English for Specific Purposes

Ako imate pitanja, nazovite nas 021 661 47 47     062 150-65-15